Ryssland vill ändra Saimaa-avtal

Saimaa-kanalen öppnades för säsongen den 14 april, en dryg vecka senare än planerat. Detta på grund av att man från rysk sida beslutat att flytta passkontroll- och tullstation från slussen Brusnichnoe till slussen Pälli, och nya stationen blev inte klar i tid.Avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om Saimaa-kanalen går ut 2013 och från finsk sida är man intresserad av Rysslands långsiktiga planer. I torsdags sade ryska transportministeriets viceminister Sergey Aristov att Saimaa-kanalen har stor ekonomisk betydelse för den finska sidan. Inför förhandlingarna finns följande alternativ: antingen förlängs det nuvarande avtalet om Saimaa-kanalen, eller så träffar man ett nytt avtal med ett innehåll som bättre motsvarar de bägge parternas intressen.