Ryssland utreder haveri

Efter förlisningen av ”Runner 4” började de inblandade fartygens flaggstater diskutera vem som skall leda haveriutredningen. Dominica och Malta föreslog att ansvaret för utredningen skulle lämnas över till den Ryska Federationen, eftersom besättningarna på båda fartygen bestod av ryska medborgare, kollisionen skedde i konvoj under assistans av ryska isbrytaren ”Kapitan Sorokin” och fartygens ägare liksom lastägarna också är från Ryssland. Både fartygens befälhavare och ägare har vänt sig till ryska myndigheter med sin förfrågan om en haveriutredning. Estniska sjöfartsverket har accepterat Dominicas och Maltas förslag och Ryssland har meddelat att de tagit emot förslaget.”Runner 4” kolliderade med ”Svyatoy Apostol Andrey” på estniskt territorialvatten den 5 mars. ”Runner 4” erhöll så stora skador att fartyget sjönk. ”Svyatoy Apostol Andrey” var registrerad på Malta och ”Runner 4” på Dominica.