Ryssland stängde igen för polsk sjötrafik

Precis som tidigare år under eller strax före sommarsäsongen har Ryssland stoppat den polska last- och passagerartrafiken från Zalew Wislany (söder om Gdanskbukten). Hamnen i Elblag är därmed spärrad. Ryska myndigheter stoppade inte bara utflyktskryssningar mellan Kaliningrad och Baltijsk och polska hamnar i Zalew, men också fritidsbåtstrafik. Detta har upprepats varje år efter Polens anslutning till EU. I juni 2004 stoppades trafiken i 21 dagar. Trafiken är reglerad enligt polsk-sovietiska avtal från kommmunisttiden. Ett polskt förslag att reglera sjöfarten och fritidstrafiken genom Baltijsksundet verkar på nytt ha hamnat i någon låda i det ryska transportministeriet. Hitills har regionala myndigheter och den polska konsuln i Kaliningrad lyckats lösa problemet efter en tid. Polen har nu tröttnat och vill lösa problemet radikalt genom att aktualisera planer för en kanal som skulle ge obehindrad tillgång till Gdanskbukten och Östersjön.Hamnen i Elblag moderniseras och byggs ut (bl.a. tack vare EU-stöd) och man vill inte längre tolerera att trafiken till hamnen blir beroende av ryska ämbetsmäns humör eller aktuella trender i Moskvas politik. Man vill gräva en kanal som blir 6 meter djup, 1,3 kilometer lång och 40 m bred vid botten (80 meter vid vattenlinjen), med en 180 meter lång och 24 meter bred sluss samt en öppningsbar bro. Man uppskattar att projektet skulle kosta USD 50 miljoner.