Ryssland ska stödja fartygsbyggande

Stödet för utveckling av fartygsbyggande kommer, enligt SeaNews.ru, att uppgå till RUB 48 miljarder (EUR 1,39 miljarder) under perioden 2007–2009, varav RUB 29,5 miljarder (EUR 856 miljoner) kommer att tas ur statsbudgeten.Regeringens strategi, som nu diskuteras i parlamentet, innebär dessutom stödåtgärder i form av minskning eller befrielse från skatter och avgifter för såväl utrustning som anläggningar.