Ryssland inför kraftiga skattelättnader för sjöfarten

I Sverige anser finansminister Anders Borg att den svenska handelsflottan är tillräckligt subventionerad, och att nya skatteregler som tonnageskatt inte är att tänka på. Annat är tonläget på andra sidan Östersjön, premiärminister Vladimir Putin lanserar nu en satsning på USD 13 miljarder på sjöfarten och varvsindustrin, rapporterar Ria Novosti. De ryska varven blir ekonomiska zoner med speciell status vilket innebär att de slipper att betala mark- och egendomsskatt under en tioårsperiod medan rederierna slipper skatta på vinsten från driften av eller försäljningen av ryskbyggda fartyg. De inhemska varven och rederierna undantas också från inbetalningar till bland annat de ryska pensions- och socialförsäkringssystemen.