Ryssland erkänner oljeutsläpp utanför Irland

Ryssland erkänner nu oljeutsläppet sydöst om West Cork-kusten, Irland, för två veckor sedan. Enligt ryska myndigheter skedde oljeutsläppet i samband med bunkringen av militärfartyget Admiral Kuznetsov, skriver Maritime Global Net. De irländska myndigheterna bad EMSA om assistans för att sanera oljeutsläppet som uppskattats till 400–500 ton olja. De ryska myndigheterna erkänner dock bara utsläpp av 20–30 ton olja. Det EMSA-kontrakterade produkttankfartyget Galway Fisher, som är utrustat för att sanera olja, mobiliserades för att ingripa. Men oljeutsläppet bedömdes till slut inte vara i en sådan omfattning att fartyget behövde inleda saneringsoperationer.