Fotograf: STX Finland

Ryssar in i anrikt varv

Helsingforsvarvet har fått nytt ägarbolag, men STX som delar ägarskapet med ryska United Shipping Corporation USC tiger om fortsättningen.

Låt oss nu starta det nya företaget innan vi ger några intervjuer, skriver STX Finlands VD Juha Heikinheimo som svar på Sjöfartstidningens frågor till honom. Och han är STX enda godkända talesman i fråga om Helsingfors. Några siffror ger han i alla fall.

Varvets personalstyrka är nu 390 personer, av dem 100 tjänstemän. 146 är permitterade, av dem 21 tjänstemän. Men personalen skall växa och man flyttar bland annat folk från Åbo, skriver Heikinheimo. Jakten på en ny vd pågår, styrelsen ombildas så att också den ryska parten blir representerad. 

De två kombi-isbrytare som USC beställt planeras och förbereds genom inköp, samtidigt som varvet moderniseras. STX och USC meddelade den 10december i fjol att man grundat det nya gemensamma varvsbolaget Arctech som ägs till 50/50. 

Då avtalet undertecknades i Petersburg var både Rysslands premiärminister Vladimir Putin och Finlands statsminister Mari Kiviniemi närvarande. 

Sex dagar senare medelades att företaget Sovcomflott beställt de två kombi- isbrytarna. Det blir 99 meter långa fartyg som skall arbeta kring oljefälten i Sachalinområdet. Det sammanlagda värdet anges i pressmeddelandet till omkring 200 miljoner dollar. 

Fartygen levereras våren 2013. De  kommer enligt Sovcomflot att långtidschartras till ExxonMobils ryska dotterbolag Exxon Neftegas. Behovet att modernisera den ryska flottan av isbrytare och andra specialfartyg antas vara stort. Enligt den officiella radiostationen Rysslands röst behövs åtminstone 60 nya fartyg för arktiska förhållanden, bland dem nio isbrytare, tre av dem atomdrivna. 

I och med att det nya bolaget ger Helsingforsvarvet nytt liv blev det också nödvändigt att förlänga arrendetiden för varvsområdet. Den skulle annars ha gått ut redan 2012. Dagen före bildandet av Arctech anhöll därför STX om förlängt arrende av Helsingfors stad, som redan hunnit utlysa en arkitekttävling för användningen av området för bostäder. 

I den mycket kortfattade ansökan skriver STX att man väntar sig att Arctechs omsättning blir 200–300 miljoner per år och att det skall sysselsätta omkring 1 000 personer på varvsområdet. I förhandlingarna kom stadens tjänstemän och politiker snabbt fram till att det inte behövs så många nya bostäder just där just nu. Varvet får behålla största delen av sitt område till 2017 eller 2018 och den mest centrala delen till 2025. 

Av fastighetsnämndens protokoll framgår också att det är en del av skrovproduktionen som skall flyttas bort till 2018. Fler än en chef inom STX har sagt att skrovsektionerna antagligen kommer att tillverkas i Ryssland. En intressant begränsning i det nya bolagets arrendeavtal är att det bara får arbeta på fartyg för handelssjöfarten eller den finska staten – alltså inte till exempel den ryska. 

I och med det nya varvsbolaget är också Helsingforsvarvets tid som byggare av kryssningsfartyg och bilfärjor förbi. Om det byggs sådana i Finland i framtiden blir det i Åbo och Raumo.