Ryss-byggen nära stjälpa Fosen

De två ro-pax-fartyg som Fosen Mek Verksteder byggt för Stena har närmast blivit en ekonomisk katastrof för varvet och förlusterna kan uppgå till totalt NOK 25 miljoner. Framförallt förklaras det med bristande kvalitet i skroven som byggts i St. Petersburg. Det första skrovet som levererades från det ryska varvet höll så låg kvalitet att det kostade Fosen runt NOK 20 miljoner för att få ordning på det. Skrov nummer två var något bättre men genererade ändå en förlust på NOK 6 miljoner. Detta fartyg levereras i slutet av denna vecka. Fosen Mek Verksteder kan nu bli sålt till Fosen Yards för en krona. Bankerna som ställt upp med varvsgarantier på NOK 30 miljoner har säkerhet i Fosens svenska varv Landskronavarvet.