Ryskt varv vägrar betala skadestånd till Odfjell

I slutet på december 2009 dömde en skiljedomstol i Stockholm det ryska statsägda Sevmash till att betala USD 46,76 miljoner i skadestånd till norska Odfjell – nu vägrar Sevmash att betala. Odfjell kancellerade hela tolv fartyg på grund av kraftiga förseningar i byggnadsprocessen. Odfjell hävdade att skadeståndsbeloppet var alldeles för lågt, eftersom kancelleringarna fick stora negativa ekonomiska konsekvenser för rederiet. Men ryssarna säger alltså blankt nej till att överhuvudtaget betala något skadestånd, varför Odfjell måste ta fallet till rysk domstol.– Hur lång tid en sådan process kommer att ta är vanskligt att beräkna, skriver Odfjell i ett meddelande till Oslobörsen.Odfjell räknar också med en ränta på 8,5 procent sedan domen föll i Stockholm den 30 december.