Ryskt containerrederi till Göteborg

Ryska containerrederiet Delta Shipping Lines kommer från den 10 mars att anlöpa Göteborgs Hamn en gång i veckan på en ny Rysslandsslinga. Rederiet är specialiserat på godstransporter från Hamburg och Rotterdam till den ryska marknaden via St Petersburg. Med Göteborg med i spelet blir rotationen St Petersburg, Hamburg, Rotterdam, Göteborg, St Petersburg. Slingan trafikeras av tre isklassade containerfartyg. Transporttiden mellan Göteborg och St Petersburg är två dagar.