Havsforskningsfartyget Aranda.

Kategori: Regelverk | Specialfartyg

Ryska marinen trakasserade havsforskare

Finländskt havsforskningsfartyg på svenskt uppdrag stördes av ryskt krigsfartyg.

Finlands miljöcentral meddelar att havsforskningsfartyget Aranda vid två tillfällen har råkat ut för en hotfull situation då den ryska marinen försökt hindra dess framfart på internationellt vatten öster om Gotland. Fartyget ägs av Finlands miljöcentral och var ute på en expedition för svenska SMHI.

Observerade ubåt

Den 2 augusti uppmanade ett ryskt krigsfartyg på VHF Aranda två gånger att ändra kurs. Första gången utförde Aranda en kursändring, men andra gången meddelade man att man hade för avsikt att stoppa vid den position där man skulle ta prover. På Aranda observerade man en ubåt i ytläge.

Hotfullt nära

En månad senare, den 2 september, närmade sig en rysk helikopter vid två tillfällen, varefter ett krigsfartyg i hög fart satte direkt kurs mot Arandas akter och passerade mycket nära. Trots situationen uppges Aranda ha behållit sin kurs och fart.

Finlands miljöcentral uppger att både besättningen och SMHI:s forskare upplevde situationen som hotfull.

Uppdagades förra veckan

Detaljerad information om incidenterna nådde Finlands miljöcentral först under förra veckan. Man uppger vidare att händelseförloppet har bekräftats från flera källor. Efter bekräftelserna underrättade miljöcentralen myndigheterna omedelbart om incidenterna. Finlands miljöcentral har beslutat att förtydliga sina riktlinjer för motsvarande situationer framöver.