Rysk transitolja över Göteborg

Göteborgs Hamn kan bli en transithamn för rysk råolja. Hamnen planerar för att utnyttja bergrum som inte används idag för lagring av råolja som kommer från ryska Östersjöhamnar med tankfartyg av Aframax-storlek för omlastning till större fartyg för vidare distribution ut i världen.