Rysk tanker på grund söder om Köpenhamn

Den ryska tankern Azov Mariner, 6.106 dwt och 129,6 meter långt, gick i torsdags på grund söder om Köpenhamn. Tankfartyget lämnade hamnen i Avedøre och medan det gick i den smala kanalen med lots ombord grundstötte fartyget i den starka blåsten. Under fredagen tog sig den Svendborg Bugser-ägda bogserbåten Storesund nära platsen i avvaktan på ett kontrakt. Det finns ingen omedelbar fara för läckage eller skador på tankern, som är registrerad i Taranrog.