Rysk produkttanker kolliderade med FSO

Den ryska Lukoilägda produkttankern Usinsk, 20.000 dwt, byggd 2002, kolliderade i förra veckan med det ryska FSO-fartyget (Floating Storage and Offloading) Belokamenka utanför Murmansk. FSO:n fick en tre meter lång reva ovanför vattenlinjen. Usinsks eventuella skador är okända. Inget oljespill har rapporterats, men FSO:n har tagits ur bruk i avvaktan på reparation.