Fotograf: Arctech Helsinki Shipyard

Kategori: Skeppsbyggnad

Rysk order till Helsingforsvarvet

Ryska Sovcomflot beställer två isbrytande supplyfartyg från Arctech Helsinki Shipyard Oy i Helsingfors. Ordern är värd USD 200 miljoner och fartygen ska levereras våren 2013. 

Nybyggena sysselsätts vid gasfältet Sakhalin-1 Arkutun-Dagi. Framdrivningseffekten i de 99,2 meter långa fartygen blir 13 000 kW och de är konstruerade för att kunna bryta upp till 1,7 meter tjock is.

Arctech Helsinki Shipyard Oy bildades nyligen som ett samarbetsbolag i ett 50/50 ägande mellan STX Finland Oy och det statsägda ryska bolaget United Shipbuilding Corporation. Det nya bolaget köper Helsingforsvarvet från STX Finland.

Samarbetsbolaget ska specialisera sig inom arktisk maritim teknologi och skeppsbyggnad och man ska bygga isbrytare och andra isbrytande fartyg, nu har man alltså tecknat de två första ordrarna. 

Det nya bolaget har en option på att köpa 20,4 procent av aktierna i Aker Arctic Technology Inc. från STX Finland. Om optionen utnyttjas kommer STX Finland ändå vara majoritetsägaren i Aker Arctic.