”Runner 4” kan läcka olja

Det är möjligt att en 2,8 km lång och 1,3 km bred oljefläck på Finska viken härrör från vraket av ”Runner 4”. Det finländska sjöbevakningsfartyget ”Merikarhu” dirigerades till platsen för att utreda möjligheterna att inleda oljesanering. Det estniska oljesaneringsfartyget ”Kati” kunde inte sanera olja på grund av isförhållandena.Det estniska gränsbevakningsväsendets oljesaneringschef Silver Vahtra sade till Estlands TV att lastägaren är intresserad av att bärga aluminiumlasten, vilket kan bli möjligt om man pumpar oljan bort från vraket.