Royal Arctic Line hårt drabbat av höga oljepriser

I årsresultatet för 2008 redovisar Royal Arctic Line en vinstminskning på omkring DKK 17 miljoner, på grund av de skyhöga oljepriserna under året. Royal Arctic Line redovisar en vinst på DKK 10,1 miljoner före skatt och DKK 6 miljoner efter skatt. Omsättningen landade på DKK 858,1 miljoner, jämfört med DKK 792,8 miljoner föregående år. Omkring 68 procent av intäkterna kommer från importtrafiken från Danmark, medan 20 procent kommer från exporten från Grönland och resterande tolv procent från trafik inom Grönland. Den grönländska regeringen betalade DKK 66,5 miljoner för att stödja den inhemska trafiken i Grönland. Royal Arctic Line hade 834 anställda i slutet på 2008. Bolaget har två isförstärkta containerfartyg i beställning hos STX:s varv i tyska Wismar.