Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö

Rotterdam storsatsar på grön sjöfart

The Port of Rotterdam Authority vill erbjuda sjöfarten incitament till miljöinvesteringar och reserverar fem miljoner euro för att reducera CO2-utsläppen.

Från 21 januari kan berörda parter som rederier, befraktare, transportörer, bunkerproducenter, bunkerleverantörer och maskintillverkare ansöka om stöd från Rotterdams hamnmyndighet The Port of Rotterdam Authority genom miljöprogrammet Incentive Scheme Climate-Friendly Shipping. Port of Rotterdam Authority har reserverat fem miljoner euro för detta ändamål. Programmet pågår till slutet av 2022.

Reducering av CO2

Med Incentive Scheme Climate-Friendly Shipping vill hamnen främja projekt och demonstrationer som använder sig av bränslen som reducerar CO2-utsläppen med mer än 50 procent. Vidare förutsätts att det alternativa bränslet ska bunkras i Rotterdam.

– Vi önskar aktivt delta i reduceringen av de CO2-utsläpp som genereras av sjöfartssektorn. Genom detta program kan vi erbjuda olika intressenter den extra ekonomiska impuls som de behöver för att realisera ett konkret projekt inom detta område, säger Allard Castelein, vd för The Port of Rotterdam Authority.

Klimatpolitiska mål

The Port of Rotterdam Authority har en ambition är att medverka till att utsläppen av CO2 upphör i de logistikkedjor som går via Rotterdam. Med detta incitament medverkar hamnmyndigheten till att uppnå de klimatpolitiska målen i Nederländerna och globalt.

Rotterdams miljöincitament är i linje med de mål som ställts i World Ports Climate Action Programme, som sjösattes i september 2018. I detta partnerskap samarbetar hamnmyndigheterna i Hamburg, Barcelona, ​​Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver och Rotterdam inom projekt som ska minska sjöfartssektorns bidrag till den globala uppvärmningen.