Rött i botten för Smyril Line

Det färöiska färjerederiet Smyril Line redovisar en förlust på DKK 24 miljoner, en förbättring med DKK 11 miljoner jämfört med 2003. Huvudorsakerna är olyckan när nya ”Norrøna” grundstötte i Torshavn och blev liggande i tre månader på Blohm & Voss för omfattande reparationer, samt driftskostnaderna för gamla ”Norrøna” som låg upplagd i Köpenhamn. Den senare kunde dock säljas för DKK 26,8 miljoner, vilket påverkade resultatet positivt. Vid bolagsstämman fick styrelsen mandat att öka företagets kapital med DKK 120 miljoner. Dessutom skall verksamheten effektiviseras för att reducera kostnaderna.