Rött för UK Club

Den största P&I-klubben, UK Club, redovisar en förlust på USD 13 miljoner efter försäkringsförluster på USD 59 miljoner. Tsakos tanker ”Athos 1” var den värsta med krav på mer än USD 100 miljoner efter ett oljeutsläpp i Delaware-floden. UK Club drabbades också av olyckan då bilfartyget ”Hyundai 105” sjönk efter att ha kolliderat med en VLCC tillhörande Mitsui OSK. Klubbens finansiella intäkter var dock högre än väntat med ett resultat på USD 39 miljoner. UK Club har redovisat förluster för fyra av de senaste fem åren.