”Rosella” får ny flagg

High Court of Justice i London har slagit fast att Viking Line har rätt till fri etablering under estnisk eller annan EU-flagg. Färjan ”Rosella”, som för närvarande går i trafik mellan Helsingfors och Tallinn, kan därmed byta till exempelvis estnisk flagg och bemannas med icke-finländsk sjöpersonal utan att Finlands Sjömans-Union har rätt att vidta konfliktåtgärder. ”Rosella” kommer sannolikt så småningom att byta flagg.– Med tiden kommer ”Rosellas” konkurrenskraft att öka och trafiken blir lönsam, då bemanningskostnaderna kommer att ligga på samma nivå som konkurrenternas. Hittills har ”Rosellas” bemanningskostnader varit dubbelt så höga som för ett estniskt fartyg på samma linje, kommenterar Viking Lines vd Nils-Erik Eklund.Domen kan också få betydelse för hela Finlands sjöfart. Enligt vd Hans Ahlström på Ålands redarförening innebär den att finländska rederier får möjlighet till internationalisering och att de därmed får samma möjligheter som det finländska landbaserade näringslivet att förbättra sin internationella konkurrenskraft genom etableringar i utlandet.