Fotograf: Göteborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Roro-trafiken på Belgien växer vidare

Trafiken Göteborg–Gent/Zeebrugge ökar för nionde året i rad. Enligt Göteborgs hamns prognos blir ökningen för 2018 tio procent.

Under 2017 skeppades 254.000 roro-enheter mellan Göteborg och Belgien, och prognosen för 2018 visar en tioprocentig ökning, till närmare 280.000 enheter, meddelar Göteborgs hamn.

2018 blir det nionde året i rad som trafiken ökar på linjerna mellan Göteborg och Gent/Zeebrugge. Under perioden har volymerna på Belgien dubblats och antalet avgångar ökat från 12 till 16. I Göteborg är det rederierna CLdN, DFDS, EML och SOL som trafikerar Belgien.

Eftertraktade varor

En av förklaringarna till den omfattande roro-trafiken är det fortsatta högtrycket i den europeiska ekonomin. Det skeppas bland annat fordon, industrikomponenter, stål och skogsprodukter på sträckan. Det är varuslag med fortsatt stor efterfrågan, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs hamn AB i hamnens pressmeddelande:

– Sedan är upptagningsområdet stort och omfattar hela Beneluxområdet, Tyskland och Frankrike. Många svenska exportvaror lastas också om i våra belgiska hamnar för vidare transport till andra europeiska marknader. Rederiernas goda service med stor kapacitet och hög frekvens till dessa marknader är en väldigt viktig framgångsfaktor.

Nya destinationer

Under hösten har servicen utökats ytterligare genom att rederierna kopplat spanska, grekiska och turkiska hamnar till det växande europeiska nätverket.

Numera nås Santander med CLdN och sedan tidigare har även SOL service till Bilbao, båda via omlastning i Zeebrugge. Genom förvärvet av det turkiska rederiet UN RoRo binder nu DFDS ihop Gent med Trieste i norra Italien, via en intermodal järnvägslösning. Från Trieste nås sedan ett flertal hamnar i Grekland och Turkiet med fartyg. Transittiden från Göteborgs hamn är fem till nio dagar, beroende på destination.

Outnyttjad potential

Från Göteborgs hamn avgår cirka 70 intraeuropeiska roro-avgångar i veckan. Under början av året färdigställdes dessutom en helt ny kombiterminal precis i anslutning till Göteborgs hamns roro-terminaler. I den nya kombiterminalen beräknas cirka 100.000 roro-enheter lastas om mellan fartyg, tåg och lastbil på årsbasis.

– Vi har en ökande godsvolym i segmentet, och tack vare en välfungerande infrastruktur och duktiga terminaloperatörer finns ytterligare potential i systemet. Vi hoppas att fler kommer att upptäcka och utnyttja detta framöver, avslutar Jacob Minnhagen.