Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: RoRo

Roro klarar sig bra i miljökonkurensen

Roro-sjöfart skylls ibland för att inte klara miljökonkurensen med mot lastbilar. Tysk studie visar att det gör den visst.

– Ju längre fartygstransport och desto mera renodlat roro, desto bättre är det, säger Stefan Seum som gjort en EU-finansierad studie om Transportkorridoren från Skandinavien till Adriatiska havet, när han håller en presentation på årets roro-mässa i Göteborg

Studien är gjord med avsikten att transportköpare ska kunna gå in på nätet och se hur stor miljöbelastning olika transportatlternativ ger.

– Ropax-fartyg där passagerarbiten dominerar släpper ut 170 gram CO2 per tonkilometer, ropax-fartyg med en jämnare fördelning mellan passagerare och gods 112 gram CO2 per tonkilometer och ropax-fartyg där godset dominerar släpper ut 66 gram CO2 per tonkilometer. Genomsnittet är 118 gram per tonkilometer. Typiskt sett släpper lastbilar ut 85 till 90 gram CO2 per tonkilometer.

Det här visar faran med genomsnitt. För en siffra som figurerar inte minst bland politiker är just 118 gram CO2 per tonkilometer, ofta avrundad till 120, och då står sig roro-trafik inte så bra jämfört med lastbilar och tåg. Ser man däremot på de godsdominerade roro-fartygen klarar de sig mycket väl ur utsläppssynpunkt. Till det kommer den minskade trängseln på Europas redan överlastade motorvägar.

– Vi har studerat 70 fartyg och valt bort renodlade passagerarfärjor, säger Stefan Seum som menar att internetbaserade verktyg som underlättar valet att välja de mest miljöriktiga transportvägarna kommer att få stor betydelse.

– Vi har stor potential att förbättra effektiviteten inom roro.

Att någon alls kunde höra ett enda ord av vad som sades på seminarierna var inte tack vare de minst sagt dåliga lokalerna arrangörerna ställt i ordning i ena hörnet av mässan. Skärmväggarna förmådde inte hålla ute sorlet från mässbesökarna på andra sidan, även om det knappast var trångt bland de sorlande besökarna.

Om roro-mässan klarar sig lika bra i konkurrensen med alla truckarna på logistikmässan som hålls samtidigt är nog mindre säkert än att renodlade roro-fartyg klarar miljökonkurrensen med lastbilarna.