Roro-fartyg misstänks för oljeutsläpp vid Åland

Under en patrullflygning den 29 juni 2011 upptäckte den finländska gränsbevakningens helikopter ett oljeutsläpp i kölvattnet efter ett roro-fartyg på väg från Åbo mot Sverige. Oljeutsläppet sträckte sig från Korpo i Åbolands skärgård till Sottunga i Ålands skärgård. Sjöbevakningen stoppade fartyget för att förhindra ett fortsatt utsläpp. Problemet åtgärdades och fartyget fick fortsätta efter cirka en timmes uppehåll. Oljan avdunstade snabbt i värmen och inga saneringsåtgärder vidtogs. Västra Finlands sjöbevakning vill inte kommentera vilket fartyg det handlar om och har inlett en förundersökning i ärendet. Under den 29 juni torde inget annat roro-fartyg än Kapella ha avgått från Åbo mot Sverige och AIS-data visar att fartyget stoppade i närheten av Sottunga under eftermiddagen.