Fotograf: Rolls-Royce

Kategori: Fartygsutrustning | Forskning

Rolls-Royce inviger forskningscenter

Rolls-Royce invigde på torsdagen officiellt sitt nya forsknings- och utvecklingscenter för autonoma fartyg i Åbo.

I det nya forskningscentret ska Rolls-Royce utveckla teknik som företaget och dess samarbetspartners behöver för framtidens sjöfart. Till anläggningen hör också ett ”Remote and Autonomous Experience Space”, där Rolls-Royce genom interaktiva upplevelser kan förevisa den teknik för autonoma fartyg som företaget redan har utvecklat eller som är under utveckling.

Stort intresse

Enligt kommunikationsminister Anne Berner, som förrättade invigningen, stärker forsknings- och utvecklingscentret Finlands engagemang i utvecklingen av autonoma transportsystem.

– Det finns ett stort intresse globalt för autonoma fordon och farkoster som framtida transportmedel. Invigningen av Rolls-Royce Research & Develeopment Centre for Autonomous Ships här i Åbo, en sjöfartsstad med historia av teknisk innovation, kommer att hjälpa oss att nå vårt mål i digitalisering av ölandets transportsektor, sade hon på invigningen.

Konkreta fördelar

– Jag är stolt över att R&D-centret nu är i gång och att alla intressenter, partners och kunder här kan se hur en fjärrstyrd och autonom maritim framtid kan se ut, och arbeta tillsammans med oss för att forma framtiden. Upplevelseutrymmet, som är en del av centret i Åbo, och ett likadant som vi har i vårt teknologicenter i Norge, syftar på att demonstrera för våra kunder de mycket konkreta fördelarna med vad som ofta anses vara en ogripbar teknik, säger Mikael Mäkinen, som leder Marine-verksamheten inom Rolls-Royce.