Røkke avgår som ordförande i Aker

Den norske industrimannen Kjell Inge Røkke kommer att avgå som ordförande av holdingbolaget Aker ASA för att utveckla företagsidéer tillsammans med den avgående koncernchefen i Aker Kvaerner, Inge Hansen. Förändringarna kommer att ske vid den ordinarie bolagsstämman den 30 mars. Røkke kommer då också att lämna styrelsen. Uppdraget som ordförande kommer att gå till Leif-Arne Langøy, nuvarande koncernchef vid Aker och han kommer i sin tur att ersättas av Bengt A. Rem.