Kategori: Utbildning

Röjer upp i praktikdjungeln

Ett samtal med en 17 oktober 2011 tar Jessica Troberg itu med uppgiften att bygga upp det nya praktiksystem för Finlands och Ålands sjöskolor som kallas Kvarnen.

– Redan i högstadiet visste jag att jag ville gå till sjöss, men jag valde att gå ut gymnasiet först. Efter det blev det sjömansskolan i Mariehamn. Sjöfarten har alltid funnits i släkten, så det var ett naturligt alternativ, berättar Jessica Troberg om sitt yrkesval.

Hon lämnade sjölivet 2002. Då var hon styrman på Prima Shippings torrlastfartyg Cleopatra.

– Därefter arbetade jag några år som fartygsmäklare i Jakobstad på Botnia Shipping.

Vårvintern 2008 fick hon en tjänst på Bores personalavdelning. I början av 2010 tog hon över som sjöpersonalchef vid Bore.

Känner till problematiken

Som sjöpersonalchef vid ett av Finlands största rederier är Jessica Troberg väl insatt i problematiken kring praktikplatser för studerande vid sjöskolorna.

– Redan när jag började på Bore blev mitt ansvarsområde att koordinera praktikplatserna i rederiet. Bore har verkligen tagit sig an praktikantproblematiken och gjort sitt yttersta för att hitta platser till så många som möjligt.

Hon kom snart in som rederiernas representant i en arbetsgrupp som Rederierna i Finland hade tillsatt på grund av problemen med praktikplatser.

– Vi har redan hållit på i ett par år och funderat på hur det ska lösas och det har gått ganska trögt mellan varven. Samtidigt har det ibland varit svårt att få alla åtta skolor att komma överens och sträva efter samma saker, berättar hon om bakgrunden till hur Kvarnen har blivit till.

När Rederierna i Finland utannonserade tjänsten som ombudsman blev hon intresserad. Till ombudsmannens uppgifter hör att leda föreningens expertgrupp i rekryteringsfrågor och företräda föreningen utåt i sjöskolornas direktioner, delegationer och branschråd samt i ärenden gällande marin kompetensi internationella sammanhang som IMO, ICS och ECSA.

Bygger upp Kvarnen

Jessica Trobergs första arbetsuppgift som ombudsman blir emellertid att bygga upp det system för hantering av praktikplatser som kallas Kvarnen. Idén är att underlätta och systematisera administrationen av praktikplatser. Rederierna meddelar Kvarnen om sina platser och skolorna meddelar hur många platser som behövs och vilken typ.

– Det finns klart färre platser ombord än vad det finns studerande, så skolorna har dessutom kommit överens om att sprida på praktikperioderna så att efterfrågan fördelas jämnare under året och så att alla tillgängliga praktikplatser kan utnyttjas effektivare.

För närvarande bygger man upp en databas med program som schemalägger praktikperioderna och vem som ska ut när.

– Skolorna får möjlighet att gå in i programmet och titta på platserna för att se vart deras elever ska, men de kan inte gå in och göra ändringar. Det som är viktigast är i alla fall att första årets studerande får ihop sina 60 dagar av praktik för att erhålla sin AT-vaktmansbehörighet och därmed möjlighet att söka jobb. Dessa studerande ska givetvis prioriteras.

Intressant uppgift

– Jag hoppas att Kvarnen ska underlätta båda parterna, men jag tror faktiskt att skolorna får mest nytta av den. Nu slåss de om platserna och det går alltför mycket tid för de praktikansvariga på skolorna åt till detta.

– Det känns jättebra att ta itu med denna uppgift. Jag gör det gärna även för att jag ser problematiken och vet hur svårt och kämpigt det är. Kan det här hjälpa till så är det verkligen lyckat. Men det är helt klart att det kommer att vara en utmaning. Vi bör få alla att inse vilken nytta Kvarnen innebär och försöka göra så få misstag som möjligt, förklarar Jessica Troberg.

– Jag tror definitivt att mina erfarenheter av sjöpersonalfrågor kommer att vara till stor nytta i mitt nya arbete.