Rohde Nielsen gör pråmar till fartyg

Rohde Nielsen A/S har byggt om två pråmar för transporter av muddringsmaterial. Den första av de två fartygen är Roar R, som just har levererats från Rohde Nielsens egna varv RN Shipyard i Grenå. Fartyget har nu två motorer installerade på däck som driver två shuttlepropellrar för egen framdrivning. Således kan pråmen segla själv och är därmed mycket billigare att köra än tidigare när det behövdes en bogserbåt för att flytta pråmen. Pråmen har också fått ett däckshus med plats för tre personer. Inom kort kommer systerfartyget Helge R att levereras. Pråmarna på 1.500 dwt byggdes vid Turnu Severin i Rumänien 1979 och har en längd på 60 meter.