Ro-ro-fartyg följer med i affär mellan Korsnäs och Tor Line

Det intentionsavtal som skrivits mellan DFDS Tor Line och Korsnäs omfattande transporter av 450.000 ton skogsprodukter på årsbasis inkluderar också tre inchartrade ro-ro-fartyg. Korsnäs har befraktat de finska fartygen ”Birka Exporter”, ”Birka Shipper” och ”Birka Transporter”. Charteravtalet löper i ytterligare tre år och fartygen kan komma att utnyttjas i andra delar av DFDS Tor Lines linjenätverk. Allt beror på strukturen i Korsnäs framtida sjötransporter, vilket kommer att analyseras under den kommande månaden innan ett slutligt avtal skrivs.