Riskfyllt att arbeta utanför Nigeria

Omkring 100 norska sjömän jobbar för närvarande utanför Nigeria på fyra norskkontrollerade borriggar, sju supply-fartyg och en pråm. Supply-fartygen ägs av Bourbon Offshore, Eidesvik och Shipmann, medan pråmen ägs av Ugland. Norrmän som arbetar på supply-fartygen är alla frivilliga. En incident på juldagen illustrerar farorna med arbetet. Ett norskt supply-fartyg attackerades av kriminella som var beväpnade och letade efter pengar och andra värdesaker. Fem sjömän skadades, men just då var det inga norska besättningsmän ombord. Rapporter som inkommit till Norges Rederiforbund talar om flera attacker i Nigerdeltat. Här kidnappades för 18 månader sedan två norska befälhavare, de hölls i en vecka.