Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Riksrevisionen granskar sjöfartens utsläpp

Gör staten tillräckligt för att påverka sjöfartens miljöbelastning? Frågan kan få ett svar då Riksrevisionen nu har börjat granska statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet.
Enligt Riksrevisionen genomförs granskningen efter indikationer på brister i statens insatser för att se till att det finns tillräcklig mottagningskapacitet för tvättvatten och andra skadliga ämnen i de svenska hamnarna, men också när det gäller att upptäcka och utreda utsläpp av skadliga ämnen i havet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]sionen genomförs granskningen efter indikationer på brister i statens insatser för att se till att det finns tillräcklig mottagningskapacitet för tvättvatten och andra skadliga ämnen i de svenska hamnarna, men också när det gäller att upptäcka och utreda utsläpp av skadliga ämnen i havet.

– Sjöfartens utsläpp i havet har uppmärksammats alltmer på senare tid. Nu vill vi ta reda på vad staten faktiskt gör på området – och om det kan göras mer effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg i en artikel på myndighetens hemsida.

Riksrevisionen skriver att Sveriges miljömål inte nås och att utvecklingen bedöms fortsätta åt fel håll om inte omfattande åtgärder vidtas. Två områden som pekas ut särskilt är utsläpp av tvättvatten från rening av avgasrök (skrubbervatten) och utsläpp av lastrester och tvättvatten från rengöring av lasttankar. Eftersom fartygstrafiken bedöms fortsätta att öka i framtiden kommer dessa problem sannolikt öka ytterligare.

– Vi inledde granskningen i slutet av oktober, och fokus ligger alltså på att granska om statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet är effektiva. Då menar vi sådana som kan förväntas leda till faktiska minskningar av sjöfartens utsläpp av förorenade ämnen, säger Fredrik Engström, projektledare på Riksrevisionen till Sjöfartstidningen.

I uppdraget tittar man på påverkan på svenskt vatten i Östersjön och Västerhavet. Förutom regeringen omfattas Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen av granskningen. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2024.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]