Fotograf: Melker Dahlstrand

Kategori: Politik | Regelverk

Riksdagen kritisk till nya hamnregler

Riksdagen gör tummen ned till de nya regler för det europeiska hamnsystemet som EU-kommissionen vill införa. På onsdagen beslutade man därför att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]erat yttrande till EU. 

Orsaken till att EU-kommissionen vill införa nya hamnregler är att man anser att många europeiska hamnar i dagsläget har svag konkurrens och att specifika rättigheter för vissa hamnar men inte för andra kan leda till marknadsmissbruk. Man menar också att en bristande samordning mellan hamnarna gör att de som använder hamnarna måste utföra alltför mycket administrativt arbete. 

Därför vill kommissionen bland annat införa gemensamma principer för avgifter för att utnyttja en hamns infrastruktur och de tjänster som är kopplade till denna. Man vill också att de hamnar som till någon del finansieras av offentliga medel ska redovisa detta så att det syns i räkenskaperna. De nya reglerna ska gälla de hamnar som ingår i det transeuropeiska transportnätet, TEN-T.

Strider mot närhetsprincipen 

Detta håller dock inte riksdagen med om. Istället anser man att förslaget om de nya reglerna strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga den närhetsprincip som bygger på att besluten ska fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. 

Därför beslutade riksdagen på onsdagen att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU, vilket riksdagen är skyldig att göra om man anser att ett förslag inte följer subsidiaritetsprincipen.   

Många oklarheter 

I sitt beslut skriver riksdagen att man dels inte tycker att gemensamma avgiftsprinciper ska införas, dels anser att det finns oklarheter om vad som menas med att kommissionen ska få rätt att besluta om gemensamma klassificeringar av fartyg, bränslen och så vidare.

Dessutom ifrågasätter riksdagen om nya regler överhuvudtaget behövs. Om nya regler trots allt bör införas tycker riksdagen att det vore bättre att detta gjordes i form av ett direktiv, inte som en förordning som kommissionen föreslår. Skillnaden är, något förenklat, att en förordning ska tillämpas direkt som den är i EU-länderna medan ett direktiv sätter upp mål som länderna ska följa genom sin lagstiftning.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]