Rigas nya tariffer fastställda

Styrelsen för Freeport of Riga har fastställt sina nya hamntariffer, som enligt nyhetsbyrån BNS innebär en genomsnittlig höjning med 30 procent. De fixeras också i euro i stället för US-dollar. För containerfartyg blir ökningen 6–9 procent, för färjor 6 procent, för tankfartyg nästan upp till 40 procent. För fartyg som anlöper hamnen minst 150 gånger per år kan avgifterna sänkas med 60 procent i samband med förhandlingar om linjeavtalen.Det hjälper inte DFDS Tor Lines ”Vilnius”, som trafikerar linjen Riga–Lübeck med två avgångar i veckan eller ”Mermaid II” med en avgång i veckan. Däremot kan det kan ge Tallink möjlighet att öppna linjen Riga–Stockholm med avgång varannan dag.