Riga kan sälja sina rederiaktier

Beslut om försäljning av aktier i Riga Sea Line tas efter den 1 augusti när rederiet har presenterat sitt bokslut för år 2004. Enligt BNS misstänker Rigas stadsfullmäktiges egendomskommission att rederiet kommer att redovisa en betydande förlust.Riga Sea Line transporterade 78.292 passagerare och 6.601 lastenheter under 2004. För år 2003 uppvisade rederiet en mindre vinst på LVL 4.772 (EUR 6.790). Prognosen för år 2004 skulle innebära en förlust om LVL 245.280 (EUR 349.000).Efter en ökning av aktiekapitalet har Rigas stadsfullmäktiges andel i Riga Sea Line ökat till 35,48 procent och Astramar ökade sin andel till 27,51 procent. De övriga aktieägarnas andelar har minskat: Freeport of Riga äger 19,72 procent, Ilmaco Ltd. 9,77 procent och två privatpersoner 4,39, respektive 3,12 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.