Riga hamn fick ”Baltic Kristina”

Enligt nyhetsbyrån LETA har Rigas domstol till slut beslutat att Freeport of Riga är ägare till färjan ”Baltic Kristina”. Hamnbolaget köpte färjan redan i december efter den förra ägarens konkurs, men den har sedan dess varit under arrest och enbart genererat förluster.Bunkringsföretaget Rinkis OV överklagade auktionens resultat i domstol för att blockera den före detta ägaren Rigas Juras Linijas bankkonto och därmed trygga sina innestående fordringar på LVL 400.000 (EUR 570.000) för levererad bunkerolja.Nu är det fritt fram för Freeport of Riga att chartra ut eller sälja färjan. Det rederi från Sydkorea, som ville bareboatchartra ”Baltic Kristina” för fem år, är fortfarande intresserat av färjan. Därtill uppges ett tiotal rederier från Grekland, Norge, Finland och Ryssland ha varit intresserade av färjan, men inget av dem deltog i auktionen.