Rieber Shipping beställer forskningsfartyg

Rieber Shipping kommer genom sitt delägda dotterbolag Arrow Seismic att beställa ett nytt seismiskt forskningsfartyg för en tolvårig bareboatcharter till franska Compagnie Generale de Geophysique (CGG). Vilket varv som skall bygga fartyget har inte offentliggjorts. Nybygget levereras i april 2009 och kommer att skötas av Arrow Seismic under de första sex åren.