RG Line kör med två fartyg

Under sommarsäsongen kommer RG Line att ha två fartyg i trafik på Kvarken. ”Casino Express” är tillbaka i trafik på linjen Vasa–Umeå den 1 maj efter en längre varvsvistelse på grund av en grundstötning i november förra året. Därefter skall ro-pax-fartyget ”Kahleberg” byggas om, varvid bl.a. passagerarkapaciteten utökas från nuvarande 79 till 300. Hon beräknas vara tillbaka i trafik i slutet av juni.Under högsäsongen kommer båda fartygen att segla på linjen Vasa–Umeå. ”Kahleberg” kommer dessutom att göra en resa per vecka mellan Vasa och Sundsvall. RG Lines vd Börje Lassfolk säger till SST att denna fredagsavgång från Vasa med retur följande morgon från Sundsvall i första hand betjänar industrins godstransporter.Lassfolk säger vidare att nuvarande turlista för ”Casino Express” gäller till den 6 augusti. Vad som därefter sker med ”Casino Express” har man ännu inte beslutat om.