Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

RG fortsätter trots konkurs

Färjetrafik Trafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter sannolikt tills vidare trots att RG Line begärts i konkurs.

RG Line inledde trafik över Kvarken med bil- och passagerarfärjan Casino Express i maj 2001, fem månader efter att taxfreeförsäljningen upphört och Silja Line lämnat rutten. Men det har varit omöjligt att sköta trafiken lönsamt sedan EU-reglerna förbjöd taxfree för tolv år sedan.

RG Lines ägare Rabbe Grönblom sökte företaget i konkurs den 29 november 2011. Några dagar senare ville Grönblom, efter att ha studerat siffrorna tillsammans med en utomstående expert, återta konkursansökan. Det avslog emellertid Österbottens tingsrätt då de flesta av rederiets borgenärer satte sig på tvären. Städerna Vasa och Umeå, utvecklingsfonden Finnvera och Sampo Bank har pengar i blöt i rederiet.

Stor förlust

Men Rabbe Grönblom håller fast vid att han vill återta driften. 

– Vi kommer att gå ända till Högsta domstolen i den här frågan, de har gjort många formella fel, säger han kämpaglatt till Sjöfartstidningen i början av december. 

Grönbloms bolag AB R Grönblom International riskerar en förlust på cirka 2,2 miljoner euro vid det helägda dotterbolaget RG Lines konkurs. Men rederiet har inte värpt några guldägg och ägaren har gjort förlust på det också de flesta tidigare år – enligt Grönblom sammanlagt 5,6 miljoner euro, konkursen oräknad.

Streck i räkningen

Under taxfreetiden reste över en miljon passagerare årligen över Kvarken. Affärsmannen Rabbe Grönblom från Vasa ställde upp då Silja Line drog sig ur. Han köpte färjan Fennia, byggd 1966, och satte den i trafik som Casino Express.

– Kvarkenrådet hade gjort en utredning enligt vilken det skulle finnas 300 000 passagerare på linjen efter att taxfree tagit slut. På den tiden talade man inte om frakten. Därför skaffade vi en passagerarfärja. Det visade sig att det blev 86 000 passagerare.

I fjol var passagerarströmmen nere i 47 400.

En väg

Rederiet sadlade om 2004 och köpte ett rorofartyg som var byggt i DDR 1984. Båten byggdes om så att den fick plats för upp till 300 passagerare. Den döptes om till RG 1. Det gjordes genom att bara lämna RG synligt av det tidigare namnet Kahleberg och måla en etta efter. Den grafiska finurligheten blev symbolisk för rederiets nya inriktning – ingen kasinoekonomi, ingen extra lyx utan ett transportmedel. 

Rabbe Grönblom betonar att förbindelsen mellan Vasa och Umeå nu är en väg, som samhället måste ta ansvar för. 

Grönbloms förslag gick ut på att Vasa och Umeå efterskänker 90 procent av hamnavgifterna som sammanlagt är 1,1 miljon euro årligen. De inbesparade pengarna skulle rederiet använda för att förnya huvudmaskineriet inom 3–4 år. Han erbjöd också städerna aktier i bolaget.

– Det finns en business som går, nämligen frakten som fortsätter att öka hela tiden. Det att båten har kostat för mycket är en annan sak. Det bästa sättet att fortsätta trafiken är att sanera bolaget.

Vasa och Umeå har hänvisat till EU-regler då de avslagit stödbegäran. Grönblom menar att det är svepskäl.

Biljettrea

Under domstolsprocessen fortsätts trafiken av ett konkursbo under ledning av advokaten Christer Eriksson. Enligt Eriksson siktar man på att driva trafiken över sommarsäsongen 2012. Konkursboets första åtgärd var att sänka priserna för passagerare och personbilar märkbart. 

– Man måste lära folk att använda RG Line igen. På grund av höga priser har det blivit dåligt med den saken, säger Eriksson. 

Det finns ändå många osäkerhetsmoment. Grönbloms besvär över konkursbeslutet är ett. Ett annat är att rederiet hyrt terminalbyggnaden i Vasa av moderbolaget och att priset för ett fortsatt hyreskontrakt är öppet.

Konkursboet påverkas också av att Trafik- och kommunikationsministeriet har beslutat tillsätta en utredning kring Kvarkentrafiken. Utredningsresultatet skall vara klart till september 2012. 

Kraftig subvention

Finska staten har stött Kvarkentrafiken hela 2000-talet. För 2011 och 2012 finns sammanlagt 1 miljon euro som betalas ut i månadsrater. Dessutom har Vasa och Umeå stad gått i borgen för en del av rederiets skulder. 

Den största insatsen har i alla fall Rabbe Grönblom gjort. Hans restaurangkedja Kotipizza och hotellkedja Omenahotels har de facto subventionerat Kvarkentrafiken de senaste 10 åren. 

I den livliga webbdebatten om RG Line erkänner många Grönbloms insats för Österbottens kommunikationer västerut. Men konkursnyheten har också följts av skadeglada och hatiska kommentarer. 

– Det känns illa, fast jag inte har väntat mig att någon reser en staty. När man gör en samhällsgärning så brukar det vara först då man är död som någon tänker på vad man har gjort.