Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Miljö

Reviderad EU ETS snart färdig

EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i ministerrådet har beslutat om att inkludera sjöfarten i EU:s system för utsläppsrättshandel, EU ETS.

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, understryker att det handlar om ett principbeslut som gäller sjöfarten.

– De har inte kommunicerat ut det och inget formellt har kommit ut från förhandlingarna. Det finns, åtminstone i teorin, fortfarande en möjlighet att saker och ting kan ändras, säger han till Sjöfartstidningen.

Intäkterna från 20 miljoner utsläppsrätter avsätts i EUs Innovationsfond för investeringar i förnyelse av fartygsflottan. Med nuvarande pris på utsläppsrätter skulle detta motsvara 15 miljarder svenska kronor.

Oklart om bruttogräns

Från 2024 ska 40 procent av emissionerna inkluderas, från år 2025 70 procent och från år 2026 ska samtliga emissioner inkluderas. Storleksgränsen för fartygen som inkluderas i systemet är ännu inte helt verifierad, uppger Föreningen Svensk Sjöfart

– Vi har vissa uppgifter om att fartyg mellan 400 och 5.000 GT ska inkluderas, medan andra säger motsatsen. Från Svensk Sjöfarts sida anser vi att det enda rimliga är att inkludera fartyg även under 5.000 GT för att säkerställa konkurrensneutraliteten inom sjöfarten och att vi får en omställning på riktigt. Dessutom anser vi att man bör ha ett livscykelperspektiv för utsläppsrättshandeln, säger Fredrik Larsson.

Oklarhet

En ytterligare oklarhet gäller undantagen i systemet, uppger Svensk Sjöfart.

– Vad vi har förstått är all fartygstrafik till öar med en permanent befolkning mindre än 200.000 undantagna samt visst isklassat tonnage och statligt upphandlade fartygsrutter med passagerarfartyg eller ropax-fartyg. Den 16-18 december kommer nästa möte att hållas i EU där övriga delar av EU ETS ska behandlas och därefter är sannolikt det nya reviderade EU ETS färdigt, säger Fredrik Larsson.

Öppet brev

I november skrev Föreningen Svensk Sjöfart, Danish Shipping, Royal Association of Netherlands Shipowners, World Shipping Council, Methanol Institute och Renewable Hydrogen Coalition tillsammans ett öppet brev till EU att EU ETS måste ha ett livscykelperspektiv.

– Att beakta olika bränslens emissioner från ett livscykelperspektiv är en självklarhet, allt annat vore självbedrägeri, påpekar Fredrik Larsson.