Resultatförsämring för Silja

Ur Sea Container Ltd:s delårsrapport för första kvartalet 2005 framgår att Siljas resultat kraftigt försämrats. Under perioden 1 januari–31 mars 2005 uppgick Siljas intäkter (revenues) till USD 119,8 miljoner jämfört med 137,9 miljoner under motsvarande period 2004. Resultatet före finansiella poster (losses before net finance costs and non-recurring charges) var negativt med USD 19,1 miljoner. Detta innebär en resultatförsämring på USD 13,6 miljoner jämfört med första kvartalet 2004.I rapporten konstateras att det första kvartalet vanligtvis är förlustbringande för Sea Containers färjetrafik på grund av säsongsbundna förluster. Detta år uppges förlusterna vara större än normalt p.g.a. att ”Finnjet” varit upplagd och högre bunkerpriser.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.