Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning

Restvärme blir el på Viking Grace

Viking Line tar i bruk ny svensk miljöteknik på Viking Grace, där huvudmaskinernas spillvärme blir elenergi.

Viking Grace blir det första fartyget i världen att få systemet Climeon Ocean Marine installerat. Denna patenterade svenska teknik från företaget Climeon AB omvandlar spillvärme från maskinerna till elektricitet. Denna tillskottsenergi bidrar till att reducera fartygets bränsleförbrukning. Anläggningen producerar elektricitet med hjälp av varmvatten.

– På den här typen av fartyg har man alltid ett överskott av värme och den försöker man återvinna på olika sätt. Istället för att behöva dumpa den här värmen transformeras den till elektrisk ström som det finns underskott på. Vi tittade på det redan när Viking Grace byggdes men hittade inte lämplig utrustning då. Sedan dök Climeon upp och vi etablerade ett samarbete med dem. Under ett års tid har vi samarbetat och tekniken har utvecklats ytterligare, säger Tony Öhman, Direktör Marine Operations på Viking Line Abp, till Sjöfartstidningen.

Sparar el genom vakuumprocess

Tony Öhman uppskattar att det kommer att ta omkring ett halvår innan anläggningen är installerad och intrimmad. Systemet kommer att generera över 700.000 kWh el årligen. Detta sker genom en vakuumprocess, som enligt leverantören Climeon möjliggör ekonomiskt lönsam återvinning av värme till elektricitet.

– Ocean Marine hjälper rederierna att minska sina kostnader för bränsle samtidigt som det skapar en positiv miljöeffekt tack vare att resultatet möjliggör ekonomiskt lönsam återvinning av värme till elektricitet, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Sparar 200 kubikmeter bunker

För Viking Line innebär installationen en bunkerinbesparing på 200 kubikmeter per år.

– Det här är ett tillskott av effekt och det kopplas in på fartygets nät. Det här är en pilotanläggning och man räknar med att de kommer bli större i framtiden.

Tony Öhman understryker att det innebär en win-win situation.

– Man minskar på avgasemissionerna även om ett gasdrivet fartyg inte har speciellt mycket avgasemissioner. Samtidigt höjer vi ytterligare miljöprofilen på Viking Grace och visar shippingen att detta är på kommande. Vi tror att det kan vara en betydande miljöförbättring på sikt när många börjar installera den här utrustningen.

Gaselektrisk

Viking Grace har ett så kallat gas-elektriskt maskineri, med gasdrivna dualfuel-motorer kopplade till generatorer. Propellermotorerna är eldrivna. Fartyget levererades i januari 2013 och går i trafik på linjen Stockholm–Åland–Åbo.

Kommentarer

 • sparingar

  ”…bunkerinbesparing på 200 kubikmeter”
  Ungefär 2 returesor Åbo-Stockholm ? Vem vet?

 • olle s

  Silja Galaxy har gjort detta i 5år

 • Karl Hammarqvist

  Det skulle vara intressant att få läsa vad det faktiskt är för utrustning man installerat!

  Artikeln lämnar mycket åt fantasin vad gäller detaljer, känns inte som första gången i denna tidningen.

  Avgaspannor som bara producerar varmvatten (och inte ånga) låter lite märkligt, särskilt om man installerade dem för att bara dumpa deras varmvatten överbord…? Artikeln antyder ju att man gjorde det innan det nya tekniska underverket installerades.

  Tittar man på Climeons egen webbsida ser det mer ut som att det är motorernas kylvatten man utnyttjar, så man undrar fortfarande hur avgaspannan kom in i bilden.

  Och som sagt, det skulle ju vara intressant att veta hur tekniken fungerar, så att vi som läsare har en chans att bedöma nyhetens värde. Bakläxa, Sjöfartstidningen!

 • Pär-Henrik Sjöström

  Tack för kommentaren Karl. Jag håller på att arbeta på en uppföljning med mer detaljer om systemet. Så fort vi har fått mer information om hur systemet fungerar ska vi återkomma till detta. Jag har korrigerat beträffande avgaspannorna. Det varmvatten som produceras med hjälp av ångan från avgaspannorna kan användas i processen, men i första hand är det meningen att använda huvudmaskinernas kylvatten som värmekälla.

 • Anders Karlsson

  200 t bunkerbesparing…peanuts! ca 2-3 dagars förbrukning.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.