michaelsteinberg.se

Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Politik

”Resandet för sjömän måste fungera”

Polisen har kommit ut med vägledning för att undvika fortsatta bekymmer vid av- och påmönstring av utländska ombordanställda i Sverige.

I Sverige har problem uppstått när sjömän från länder utanför EES-området ska mönstra på eller av svenskflaggade eller svenskkontrollerade utlandsflaggade fartyg.

– Resandet för sjömän måste fungera. De är undantagna från reseförbudet. Det är fullkomligt entydigt, säger Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik på föreningen Svensk Sjöfart.

Utför nödvändiga funktioner

Polisen har nu kommit ut med en vägledning i tillämpningen av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Där framgår bland annat att undantag från inreseförbudet görs för utlänningar som ska utföra ”nödvändiga funktioner i Sverige”.

Polismyndighetens bedömning är att personal som transporterar varor utför en nödvändig funktion i Sverige. Här är polisen entydig i sina anvisningar: ”Undantaget omfattar även av- och påmönstrande sjömän”.

Stora bekymmer

Carl Carlsson välkomnar detta förtydligande från polisen och hoppas nu att budskapet når ut till alla som berörs av det så fort som möjligt.

– Vi har i Sverige haft bekymmer sedan förra veckan med sjömän som inte kan mönstra på och av.