Kategori: Politik

Replik: Någon måste ta initiativet

SIS ska vara ett register byggt på fair trade, det måste näringen inse och samlas kring innan politikerna kan fås att nappa.

Hej Rolf, dessa är mina högst egna privata tankar. Ingen annan ligger bakom förutom att jag själv varit aktiv och införskaffat nödvändig information på internet.En global oreglerad näring har dragit ner Sverige i en virvel som får sin kraft från fiffel, oetisk konkurrens, ojämn inkomstfördelning samt fula spelregler. Jag misstänker att befraktarna, i och med globaliseringen, till stor del tvingat redarna till orimliga kostnadseffektiviseringar då de kan välja och vraka i en global marknad där djungelns lag gäller i stort sett. Detta har sedan fortplantats ner i leden. Samtidigt så har redare och sjöfolk inte kunnat hålla ihop på grund av avundsjuka, misstro, girighet och förutfattade meningar.

Vad ska vi göra? Först måste vi fråga oss vilken slags näring vi vill ha. En näring som blint följer efter de andra nationella sjönäringarna i bakhasorna eller en näring som är ett föredöme och ledstjärna för rättvis handel och konkurrens. En näring som får styrka och innovationer för framtiden genom fair trade.

Jag anser alternativ två är det enda rätta och härmed presenterar jag en handlingsplan för den; först så måste vi samla leden. Redareföreningen, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svensk Handel samt Fackförbund samlas med öppna sinnen och går igenom situationen och gemensamt lägger upp en handlingsplan för framtiden där visioner och ramvillkor sätts. SIS avtal/ tonnageskatt och sjöfartsstöd gås igenom och godbitarna sållas fram. Ett SIS register ska nu vara så pass bra utformat att vi nu ligger steget före andra nationer och inte steget efter.

SIS ska vara mer än en kostnadseffektiv tillflykt för företagande. SIS ska vara ett Fairtrade register där omtanke ges till alla inblandade parter och som får hela näringen att gro i en stimulerande miljö för långsiktigt och hållbart företagande på etiska grunder. Ett föredöme för världens alla register. Ett globalt register med svenska värderingar. Ett SIS Fairtrade register har dessutom större möjligheter att få sjöfartsstöd enligt min mening då regeringen bör stimulera etiskt företagande. När näringen är samlad så ska ett möte sättas upp med finansministern, näringsministern, infrastrukturministern, handelsministern. Ska dessa ministrar kunna motiveras måste först näringen vara samlad och ha en konstruktiv handlingsplan för framtiden utformad. När ett beslut för näringen är taget så är det upp till den att förvalta detta på bästa sätt. En bra början är att hålla ihop; vill du bygga ett kungarike, börja med din familj. Eliminera splittring genom etiskt och inkluderande agerande. Sedan måste sjöfartens villkor i Europa upp på EU-nivå där ett gemensamt EU Fairtrade register tar sin form.

Nu krävs det bara att någon tar initiativet att knyta ihop säcken. Någon som har ledarskapsförmåga nog att samla näringens parter till sammanträde.

Lars-David Bergmark