Fotograf: Lars Hagberg

Kategori: Miljö | Politik

Replik: ”Fjellner tycks ha bytt fot”

EU har en lagstiftning som går ut på att minska klimatutsläppen med 20 procent till 2020. När lagstiftningen antogs 2009 beslutades dock att sjöfarten inte skulle inkluderas förrän fyra år senare. Det vill säga då ett internationellt avtal via IMO skulle kunna finnas på plats.

Det var ett beslut som fick stöd från både mig och moderaten Christoffer Fjellner som dock nu, i en artikel i Sjöfartstidningen, tycks ha bytt fot.

Sedan dess har IMO-processen löpt på utan att ge några konkreta resultat. Min hållning är att det trots detta är rimligt att ge den ytterligare en chans – innan EU-maskineriet rullar igång. Jag har alltså samma uppfattning som när vi röstade om saken medan Fjellner ändrat sig.

Den europeiska sjöfartsindustrin har varit splittrad i sin syn på förslaget om övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp. Många inser dock att det handlar om att vinna tid och erfarenhet och om att bland annat östersjöbaserad sjöfartsindustri inte ska hamna i ett läge då den återigen får andra konkurrensförutsättningar än omgivningen.

Klimatfrågan kommer inte att försvinna från den politiska dagordningen. Moderna, utsläppssnåla och energieffektiva fartyg, kommer därmed att också i fortsättningen vara långsiktigare och konkurrenskraftigare investeringar än andra.

Marita Ulvskog, socialdemokratisk EU-parlamentariker i industri- och miljöutskotten.