Fotograf: Rene Arikas

Kategori: Offshore | Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Reparerar källor på djupet

Nybygget avancerade offshorefartyget Skandi Aker är byggt för krävande reparationsarbeten.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ande reparationsarbeten.

Skandi Aker är den största enskrovsfarkosten hittills som specialkonstruerats för well intervention. Hon är planerad för uppdrag på offshorefält runt hela världen. Fartyget har goda sjögående egenskaper och utnyttjar sitt Dynamic Positioning (DP) vid well intervention eller konstruktionsarbeten.

Utrustningen av Skandi Aker har slutförts i oktober 2011 under ledning av det estniska företaget BLRT Marketex i Tallinn. Det estniska underleverantörernas insats vid den slutliga utrustingen av fartyget är värd över EUR 5 miljoner.

Unika egenskaper

Efter att Skandi Aker lämnade varvet i Tallinn utförs de slutgiltiga provturerna utanför Norge. Därefter stävar fartyget mot den afrikanska kusten för att undersöka och återöppna gamla oljeborrhål.

Till skillnad från motsvarande existerande fartyg har Skandi Aker utrustning för underhåll av borrhål på djup upp till 3 000 meter. Efter att fartyget i september 2010 utsetts till ”Ship of the Year 2010” på den internationella sjöfartsmässan SMM i Hamburg, påpekade Aker Solutions att andra motsvarande fartyg klarar av att utföra well intervention på upp till 800 meters djup.

Norsk ägare

Skandi Aker ägs av DOFCON AS i Norge, som är ett dotterbolag till DOF ASA. Technical management sköts av DOF, medan Aker Solutions opererar fartyget.

Skandi Aker levererades i januari 2010 av STX Norway Offshore AS varv i Søviknes och är av typen OSCV 06 L. Bakom denna design står STX Norway Offshore Design.

Efter överlåtelsen sysselsattes Skandi Aker först som logementsfartyg vid underhållsarbeten på oljeborriggar vid Afrikas västkust.

Arbete för flera företag

I början av sommaren 2010 inledde Aker Solutions förhandlingar med BLRT Grupp om komplettering av den specialutrustning som används vid well intervention. Avtalet undertecknandes i juli 2011 och tillverkningen av utrustning inleddes därefter. Installationsarbertena stod i turen efter att Skandi Aker anlände till BLRT Grupps egen hamn Vene-Balti i Tallinn i maj 2011.

Projektet med utrustningen av Skandi Aker har sysselsatt flera underleverantörer i Estland. BLRT Marketex projektdirektör Rene Arikas förklarar till Sjöfartstidningen att BLRT Marketex är huvudentreprenör med leveranser värda EUR 5 miljoner.

Förutom BLRT Marketex har även de estniska företagen E-Profiil och Bestra Engineering deltagit. Rene Arikas betonar att ett projekt som detta är alltför stort för ett enda företag. För att kunna ta hem en så stor beställning var samarbete med andra företag nödvändigt. Bland dessa fanns även konkurrenter och ett sådant samarbete är inte speciellt vanligt i Estland.

Förbättrar hyran

Enligt Arikas krävde specialutrustningen omfattande tester och i vissa fall förbättringar av redan tillverkade komponenter. Men fartygets fraktrater, som utan denna uppgradering skulle ligga mellan EUR 14 000 och 16 000 per timme, beräknas efter installering av den nya utrustningen öka till EUR 24 000 till 26 000 per timme.

När fartyget anlände till Tallinn fanns tornet redan på plats. BLRT Marketex leverans omfattade tillverkning och installation av bland annat Lower Rise Package Cursor (lyftanläggningen för rörens nedre del), Coil tubing deck (en hissanordning som vecklar ut rörkabeln), lastluckor, väderdäck, fästen och beslag för surrning av utrustning på däck, tankningssystem för helikoptrar samt sprinklersystem. Hela projektet delades upp i 250 olika arbeten som sammanlagt krävde 90 000 arbetstimmar.

Specialutrustning

BLRT Marketex har också tillverkat stigrörens lagringsplats (riser bay) på akterdäck. I stigrören (riser), som går ned till borrhålet, finns säkerhetsventiler och rör för teknisk lera med samma viskositet som olja. Det ger möjlighet att kompensera förändringar av råoljans tryck i borrhålet.

På akterdäck har BLRT Marketex även installerat en flare boom, där man bränner de gaser som kommer upp genom borrhålet. Fartyget skyddas av hettan från lågan med hjälp av ett sprinklersystem.

E-Profiil byggde och installerade i samarbete med National Oilwell Varco Norway AS ett LARS-system (Launch and Recovery System) på babordssidan, vilket möjliggör sjösättning av olika utrustning. Leveransen omfattade också en kranarm till en 400-tons kran.

Bestra Engineering tillverkade ”traktorer” för att flytta utrustning längs spår som har installerats på däck.

Först i sitt slag

Skandi Aker uppges vara det första offshorefartyget i världen som kan klara av så krävande well intervention-arbeten som normalt skulle skötas av en bogserad borrigg. Eftersom Skandi Aker är ett fartyg med goda fartresurser kan hon självständigt gå till operationsområdet, vilket kan nås snabbare och till lägre kostnad än med en bogserad rigg. Den mångsidiga utrustningen gör Skandi Aker till ett multipurpose fartyg inom offshoreindustrin. När Skandi Aker inte är sysselsatt med well intervention-uppdrag kan hon bland annat utföra installations- och konstruktionsarbeten på stora vattendjup. Hon har kranutrustning för att hantera strukturer med en vikt upp till 225 ton på ett djup av till och med 3 000 meter. Fartyget har två AHC (active heave compensated) kranar på däck med lyftkapaciteten 100 respektive 400 ton.

Navigering under gång sker i den förliga delen av bryggan. Från den aktra delen har man utsikt över akterdäck och härifrån leds arbeten under specialoperationer. Här finns även DP-kontrollerna. Den viktigaste utrustningen finns dubblerad på babords bryggvinge, som är avskärmad från den övriga bryggan med ett brandsäkert (A60) skott med fönster. En mindre ledningscentral finns även i tornet.

Diesel-elektriskt maskineri

Skandi Aker har bättre prestanda än alla tidigare fartyg som har projekterats och byggts av STX Norway Offshore AS för norska DOFCON ASA.

STX Norways Søviknes varv har byggt det 156,9 meter långa och 27 meter breda fartyget på ett standardskrov. Vid maximalt 8,5 meters djupgående har fartyget ett deplacement om 22 820 m³.

Maskineriet är diesel-elektriskt med sex MAN-huvudmotorer och generatorer från Siemens. Fartyget har fyra sexcylindriga motorer av typen 6L32/40 och två åttacylindriga av typen 8L32/40. Dieselmotorerna utvecklar en total effekt om 19 200 kW. Det kraftiga maskineriet ger en marschfart om 18 knop.

Siemens har levererat hela propulsionssystemet, inkluderande en CP-propeller med höglyftroder och två 360 grader svängbara thrustrar med kontraroterande propellrar i aktern. I fören har farryget två thrustrar som kan dras in i skrovet och två bogpropellrar i tunnel.

DP klass III

Dynamic Positioning-systemet uppfyller kraven för IMO DP-Class III, vilket är den högsta klassen med maximal redundans. Systemet ska klara av att hålla fartyget i position även om en sektion skulle råka ut för brand eller vattenfyllas.Fartyget ska klara av att hålla sin position med hjälp av DP-systemet i vindstyrka upp till 10–14 m/s. Skandi Aker har konstruerats för låg bränsleförbrukning och uppfyller kraven för DNV:s notering Clean design.

Moonpool

I bottnen har Skandi Aker två så kallade ”moonpools”, brunnar för sjösättning av utrustningen inne i fartyget under förhållanden skyddade från väder och vind. Den ena ligger under hangaren och kan användas för sjösättning av den fjärrstyrda undervattensfarkosten (ROV) som är utrustade med kameror och en gripande ”hand”.

Fartygets två ROV-system är av typen Perry Slingsby Triton XLS 150 Work Class ROV och styrs och kontrolleras med fiberoptisk kabel. De två enheterna kan också arbeta i par. Då sjösätts den ena genom någondera av fartygets två sidoportar med LARS-utrustning och den andra genom moonpoolen.

ROV-enheterna manövreras med extremt hög precision. Teknologin bakom utrustningen kommer ursprungligen från NASA. Manövreringssystemet används här för första gången i kommersiell bruk, hittills har liknande utrustning varit i bruk främst på atomubåtar.

Ombord på Skandi Aker finns sammanlagt 140 hyttplatser. Fartygets driftsbesättning består av 30 till 35 personer. Skandi Aker är registrerad på Cypern med Limassol som hemmahamn.

Av totalt 99 hytter ombord har 41 inredning för två personer medan resten är för en person. För fartygets personal finns också gym, utrymmen för spel och avkoppling, bibliotek, konferensutrymme och biografsalong. Befälet arbetar enligt 1:1 system med en månad ombord och en månad iland. De övriga arbetar tre månader ombord med tre månaders ledighet. Byte av besättning sker vanligtvis med helikopter eftersom Skandi Aker sällan ligger vid kaj. Helikopterdäck förut är planerat för operationer med helikopter av typ Sikorsky S-92. 

Rene Arikas betonar att det är viktigt för den norska arbetsgivaren att de ombordanställda i samband med sin kraftiga insats i arbetet även erbjuds rekreation med kvalitet. När Skandi Aker kom till Tallinn fick en särskild person ansvara för att ordna till exempel konsertbesök och sightseeingar för besättningen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]