Remøy beställer ytterligare kustbevakningsfartyg

Remøy Management har beställt ytterligare ett kustbevakningsfartyg för NOK 245 miljoner från Myklebust Verft. Fartyget är av samma design som de man beställde tidigare i år. Leverans sker i september 2008. Det här är det sjunde fartyget av denna typ som beställts hos Myklebust vars orderbok idag består av nio fartyg för totalt NOK 1,5 miljard. Myklebust har levererat kustbevakningsfartyg till Norge, Frankrike och Färöarna.