Remøy beställer tredje kustbevakningsfartyget

Remøy Management har beställt ett tredje kustbevakningsfartyg från Myklebust Verft (en del av Kleven Maritime) till ett värde av NOK 25 miljoner, för leverans i mars 2009. Det blir det första kustbevakningsfartyget som har ett hybridsystem med både gas och diesel för sin framdrivning. Designen från Vik-Sandvik heter VS 794 CGV.