Rem Offshore gör vinst på försäljning

Rem Offshore, som precis säkrat ett av sina nybyggen på sexårig timecharter till Cisca, Mexico, vid leverans från Kleven varv i april, har sålt ett annat nybygge och gjort en nettovinst på NOK 36 miljoner. UT755-enheten som är under konstruktion vid Simek köptes av Bue Marine för en ej offentliggjord summa. Samtidigt har Siem Offshore, dotterbolag till Siem Meling Offshore, köpt en Vik-Sandvik-designad VS 485 på beställning vid Eidsvik varv för leverans i början av 2009. Priset för enheten rapporteras vara omkring NOK 315 miljoner.