REM Offshore delas

Solstadkoncernen och Åge Remøy delar på REM Offshore efter år av låsta positioner. Sju fartyg, ett nybygge och 200 sjöanställda bryts ut i ett nytt bolag som tas över av Solstad. Fartygens befraktningskontrakt följer med i det nya bolaget, liksom låneåtaganden för bland annat nybygget.Solstad köpte in sig i Rem Offshore redan för två år sedan men grundaren Åge Remøy betraktade aktieköpet som fientligt och sedan dess har positionerna varit låsta. Solstad uppges ha betalt totalt en miljard norska kronor för sin del, räknat från det ursprungliga aktieinköpet.