Rekordvinst för Wilh Wilhelmsen

Oslo-baserade Wilh Wilhelmsen (WW) gjorde en rekordvinst före skatt på USD 154 miljoner förra året, att jämföra med USD 85 miljoner 2003. Rörelseintäkterna steg från USD 631 miljoner till USD 706 miljoner. Enligt koncernchefen Ingar Skau beror resultatförbättringen på högre effektivitet, bättre samarbete inom koncernen, kortare hamntider och bättre kapacitetsutnyttjande. Wilh Wilhelsen tjänade också mycket på samarbetet med Wallenius i Wallenius Wilhelmsen Lines och rederiets 40-procentiga andel i Eukor bidrog till nettointäkten med USD 26 miljoner. WWL:s 60 fartyg transporterade 1,5 miljon bilar förra året. Barwil dubblade sin vinst till USD 10,8 miljoner, medan resultatet för Barber International förbättrades med USD 0,8 miljoner till USD 5 miljoner. De båda sistnämnda företagen slogs samman den 1 januari under namnet Wilhelmsen Maritime Services.